Trends in Kantorenmarkt …

De  vijf trends:

  1. Het “nieuwe werken”is realiteit geworden door nieuwe communicatiemiddelen en flexibiliteit organisaties
  2. Structurele verwachte afname van de beroepsbevolking door de vergrijzing
  3. Aanbod kantoren historisch hoog  6,5 miljoen vierkante meter (= 14% leegstand
    gemiddeld in Nederland  maar in Leidschendam  Voorburg  Rijswijk en Zoetermeer zelfs 25%)
  4. Duurzaamheid van kantoren is essentiële eis geworden
  5. Onvoldoende reële economische groei

Voordat  u gaat beleggen in kantoren is  dus een diepgaand onderzoek gewenst. Solvabele huurders, lange huurcontracten en een goede (stations) locatie spelen daarbij nog steeds een belangrijke rol. Solide Partners geeft u graag en gratis een second opinion.

Hans Koedam

Solide Partners