Trends in kantorenmarkt…

Trends in Kantorenmarkt … De  vijf trends: Het “nieuwe werken”is realiteit geworden door nieuwe communicatiemiddelen en flexibiliteit organisaties Structurele verwachte afname van de beroepsbevolking door de vergrijzing Aanbod kantoren historisch hoog  6,5 miljoen...