Mismatch in kantorenland

Al jaren stemmen kantoren eigenaren zich onvoldoende af op de behoefte van nieuwe huurders. Nieuwe huurders en vooral starters en zzpérs willen korte huurcontracten en lage huren. De kantooreigenaren het tegenovergestelde. Eén van de redenen is de bank. Zodra de...

Trends in kantorenmarkt…

Trends in Kantorenmarkt … De  vijf trends: Het “nieuwe werken”is realiteit geworden door nieuwe communicatiemiddelen en flexibiliteit organisaties Structurele verwachte afname van de beroepsbevolking door de vergrijzing Aanbod kantoren historisch hoog  6,5 miljoen...